0

Call My Agent

The award-winning popular French series Call My Agent has a Czech-Slovak version.

0

Vytoč mého agenta

Mnoha cenami ověnčená populární francouzská série Call My Agent má česko-slovenskou verzi.

0

Light It Before it Burns

NOW Productions and Director Markéta Ekrt Válková develop a new feature documentary LIGHT IT BEFORE IT BURNS.

0

Zapalme, než to shoří

Režísérka Markéta Ekrt Válková a NOW Productions připravují nový dokumentární film ZAPALME, NEŽ TO SHOŘÍ.